Kotolňa Žiar n. Hronom

Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie a opláštenia budovy