Sklady druhotných surovín, nebezpečných odpadov, zberných nádob, vysokohorľavých látok