Polyfunkčný dom Blatnická ulica, Bratislava

Dodávka a montáž nosnej konštrukcie strechy a exteriérových zámočníckych prvkov