Výrobno-prevádzková hala ETIS Bratislava

Dodávka a montáž interiérových zámočníckych prvkov vrátane skleneného zábradlia